Περί άγχους

Τι είναι άγχος

Είναι ένα φυσιολογικό σύνθετο συναίσθημα, μία αντίδραση σε μια κατάσταση, που προκαλεί ανησυχία, φόβο λόγω του κινδύνου που εμπερικλείει.

Ο οργανισμός του ανθρώπου κινητοποιείται με σκοπό να αντιμετωπίσει τα ερεθίσματα αυτά που εκλαμβάνονται σαν απειλή.

Το άγχος μετατρέπεται σε μια ψυχοπαθολογική κατάσταση σαν απάντηση σε αόριστη απειλή ή κίνδυνο εφ’ όσον χαρακτηρίζεται από ένα υποκειμενικό συναίσθημα ανησυχίας, προκαλεί δε υπερδραστηριότητα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος με σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα του ατόμου στις διάφορες κοινωνικές του δραστηριότητες και ρόλους.

Το άγχος το αισθανόμαστε και ως ψυχολογική και ως σωματική εκδήλωση.

Το άγχος μας οδηγεί σε αυτοσχεδιασμούς, που τις περισσότερες φορές είναι αναποτελεσματικοί και αυξάνουν το ίδιο το άγχος όσο και το συναίσθημα της ανικανότητας και της ανημποριάς μας. Συνέχεια

Advertisements