Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

  Η οικογένεια είναι ένα σύστημα με κανόνες και δομή, είναι ένα ψυχοκοινωνικό σύστημα που έχει δυναμικές αλληλεπίδρασης και διεργασίες. Μέσα στο οικογενειακό σύστημα αναπτύσσονται σχέσεις ανάμεσα στα μέλη του. Μελετώντας και παρατηρώντας τις διεργασίες που γίνονται σε αυτό μπορούν να εκτιμηθούν τα ανθρώπινα προβλήματα και οι συμπεριφορές που αναπτύσσει ο καθένας μας, τα συμπτώματα, αλλά και οι λύσεις που βρίσκονται ώστε να επιβιώσει όλο το σύστημα.

 

  Ανεξάρτητα από το ποια είναι η δομή της οικογένειας, είναι ένα σύστημα του οποίου τα μέλη αλληλοεπηρεάζονται, λειτουργεί ως αποδέκτης των πληροφοριών για το εξωτερικό περιβάλλον, καθοδηγεί και προσφέρει αμοιβές στα μέλη της. Η οικ ογένεια λειτουργεί ως πηγή ιδεολογίας και αξιών που επηρεάζουν και καθοδηγούν την συμπεριφορά των μελών της, είναι ένας φορέας καθοδήγησης για την επίλυση προβλημάτων, παρέχει πρακτική βοήθεια στα μέλη της σε κατάσταση κρίσης, έχει το ρόλο του καταφυγίου για τα μέλη της όταν αυτά αντιμετωπίζουν δύσκολες και επείγουσες καταστάσεις.

  Η ψυχική υγεία ενός ατόμου είναι άμεσα συναρτημένη με την οικογένεια, την δομή της, τους ρόλους και τους κανόνες που την διέπουν. Η οικογένεια άλλοτε εκτιμάται ως παράγοντας επίλυσης του προβλήματος, και άλλοτε ως ένας αρνητικός παράγοντας για την ψυχική υγεία των μελών της. Τα μέλη της οικογένειας αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις που αλληλοεπηρεάζονται και ρυθμίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε το σύστημα οικογένεια να διατηρείται σε μια σταθερή κατάσταση.

  Η επίδραση της οικογένειας ως σύστημα απέναντι σε ένα μέλος που εμφανίζει μια ψυχική διαταραχή είναι μεγάλη. Βιβλιογραφικές πηγές επαληθεύουν την δυσκολία και τη δυσαρέσκεια που αναπτύσσεται στο οικογενειακό σύστημα όταν ένα μέλος εμφανίζει ψύχωση, καθώς η φύση των ψυχωτικών συμπτωμάτων είναι τέτοια που εντείνονται τα ενδοοικογενειακά προβλήματα.

 Ένας σημαντικός παράγοντας των υποτροπών και επανεισαγωγών των χρόνιων ψυχωτικών ασθενών είναι αυτός της αρνητικής οικογενειακής ατμόσφαιρας. Κύρια αιτία της κακής πορείας των ασθενών είναι η υψηλή συναισθηματική έκφραση που χαρακτηρίζει την επικοινωνία σε κάποιες οικογένειες.

  Η διαδικασία περίθαλψης ενός ψυχωτικού ασθενή εγείρει διαφορετικά συναισθήματα στους φροντιστές που ανήκουν κυρίως στο οικογενειακό του περιβάλλον. Σε πολλές περιπτώσεις ο ασθενής δεν είναι σε θέση να τελέσει βασικές διεργασίες και δεν είναι λίγες οι φορές που ο ψυχωτικός ασθενής εξαρτάται κυρίως από το άτομο που το φροντίζει ( όπως η χορήγηση της φαρμακευτικής αγωγής, που είναι κύριο μέλημα της οικογένειας ). Η οικογένεια αποτελεί το κύριο σύστημα φροντίδας για τον ασθενή. Γίνεται κατανοητό, ότι το οικογενειακό σύστημα μπαίνει σε διαδικασία αναπροσαρμογής και μάθησης με την έναρξη των ψυχωτικών συμπτωμάτων στον ασθενή.

  Η οικογένεια είναι ο κύριος αποδέκτης των συμπτωμάτων της ψυχοπαθολογίας του ασθενούς, αλλά και ένα από τα κυριότερα υποστηρικτικά πλαίσια, με αποτέλεσμα να αντανακλάται σε αυτή το άγχος και η ψυχική κατάσταση του μέλους που νοσεί, με όποια αποτελέσματα και συνέπειες έχει αυτό για τα μέλη της, τις σχέσεις τους αλλά και την λειτουργία και ισορροπία του οικογενειακού συστήματος.

  Γι’ αυτό πρέπει και η οικογένεια να βρίσκεται κοντά στους ψυχικά ασθενείς, να τους βοηθάει και να τους ενθαρύνει, έτσι ώστε να καταφέρουν να ζήσουν με το προβλημά τους, όμως να έχουν μια αξιοπρεπέστατη ζωή χωρίς καμία στέρηση….

       ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

      Προσφέρετε άφθονη υποστήριξη και φροντίδα στον ασθενή. Βοηθήστε τον να αποδεχθεί τη διάγνωση. Δείξτε του με τη συμπεριφορά και τη στάση σας ότι υπάρχει ελπίδα η διαταραχή να αντιμετωπιστεί και η ζωή να είναι ικανοποιητική και παραγωγική.

      Βεβαιωθείτε ότι ο ασθενής συνεχίζει τη θεραπεία του μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Αυτό περιλαμβάνει την φαρμακευτική αγωγή, την τήρηση των ραντεβού με το γιατρό, τις συναντήσεις παρακολούθησης και τη συμμετοχή σε κοινωνικά, ψυχαγωγικά και επαγγελματικά προγράμματα.

      Βοηθήστε τον ασθενή να διατηρήσει ένα αρχείο πληροφοριών για τα συμπτώματα που έχει, για τα φάρμακα που έχει πάρει και τις δοσολογίες τους καθώς και τα αποτελέσματα της κάθε θεραπείας.

      Παρέχετε ένα δομημένο και προβλέψιμο περιβάλλον. Ο ασθενής που βρίσκεται στην ανάρρωση αντιμετωπίζει το πρόβλημα των συσσωρευμένων αισθητηριακών ερεθισμάτων. Για να μειώσετε το άγχος, προγραμματίστε δραστηριότητες για κάθε μέρα και αποφύγετε όσο γίνεται τις σημαντικές εκδηλώσεις. Διατηρήστε μια απλή ρουτίνα και αφήνετε τον ασθενή μόνο για λίγο καθημερινά.

      Διατηρήστε μια ήρεμη και γαλήνια ατμόσφαιρα στο σπίτι μιλάτε αργά και σιγανά. Οι σύντομες προτάσεις θα συμβάλουν επίσης στη μείωση του άγχους. Αποφύγετε τις συζητήσεις για τις ψευδαισθήσεις (λανθασμενες πεποιθήσεις).

      Να είστε θετικοί και υποστηρικτικοί. Η θετική αντιμετώπιση προσφέρει μεγαλύτερη βοήθεια και μακροπρόθεσμα είναι αποτελεσματικότερη από την κριτική. Όπως και όλοι οι άνθρωποι, οι ψυχικά ασθενείς χρειάζονται να πιστεύουν ότι πηγαίνουν καλά. Η αυτοεκτίμησή τους είναι εύθραστη και πρέπει να ενισχύεται συστηματικά. Ενθαρρύνεται όλες τις θετικές προσπάθειες. Εκφράστε την εκτίμησή σας ακόμη και για μια μισοτελειωμένη δουλειά, επειδή οι ψυχικές ασθένειες προκαλούν έλλειψη αυτοεκτίμησης, πρωτοβουλίας, υπομονής και προβλήματα μνήμης.

      Βοηθήστε τον ασθενή να θέσει πραγματοποιήσιμους στόχους. Ενθαρρύνεται τον να ξαναποκτήσει τις προηγούμενες δεξιότητες και ενδιαφέροντά του. Δοκιμάστε επίσης καινούρια πράγματα, αλλά δουλέψτε σταδιακά. Αν θέσετε ανέφικτους στόχους ή γκρινιάζετε, το άγχος θα επιδεινώσει τα συμπτώματα.

      Σταδιακά αυξήστε την ανεξαρτησία όταν ο ασθενής είναι σε θέση να αναλαμβάνει μεγαλύτερες ευθύνες και μπορεί να ολοκληρώσει διάφορες μικροδουλειές. Θέστε όρια στη μη φυσιολογική συμπεριφορά και εφαρμόστε σταθερά τις συνέπειες. Επίσης, ο ασθενής πρέπει να ξαναμάθει να χειρίζεται τα χρήματα, να μαγειρεύει και να φροντίζει το σπίτι. Αν είναι αδύνατο να βρει εξωτερική εργασία, βοηθήστε τον ασθενή να μάθει να αξιοποιεί δημιουργικά το χρόνο του.

      Ενθαρρύνετε τον ασθενή να βγει στην κοινωνία. Επιτρέψτε του να συμμετάσχει στην επιλογή των κατάλληλων δραστηριοτήτων, όταν θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούριο.  Αν σας το ζητήσει, πηγαίνετε μαζί του την πρώτη φορά για να προσφέρετε ηθική υποστήριξη.

      Να είστε καλοί με τον εαυτό σας. Η καλή σας υγεία είναι σημαντική, κρίσιμη για τη λειτουργία ολόκληρης της οικογένειας. Μην παρασύρεστε απο ενοχές και ντροπή. Πάρτε δύναμη απο τις καλές στιγμές που έχετε ζήσει μαζί με την οικογένειά σας.

      Δώστε έμφαση στην προσωπική σας ζωή. Διατηρήστε τις φιλίες και τα εξωτερικά σας ενδιαφέροντα και κρατήστε τη ζωή σας τακτοποιημένη και σταθερή.

      Μάθετε να εκτιμάτε και να απολαμβάνετε την υποστήριξη που λαμβάνετε από εκείνους που έχουν παρόμοιο πρόβλημα. Ψάξτε για διαθέσιμες πηγές στην περιοχή σας. Μπορείτε να μοιραστείτε και να μάθετε από τις εμπειρίες των άλλων, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις συζητήσεις και μπορείτε να συνεργαστείτε με τους άλλους για να βελτιώσετε και να διευρύνετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

      Καλέστε την τοπική ψυχιατρική μονάδα και  ρωτήστε αν υπάρχει ψυχιατρος, ψυχολόγος για την υποστήριξη και ενημέρωση της οικογένειας σας.

Advertisements

Ένα Σχόλιο

  1. Ή οικογένεια και οι Σύλλογοι είναι το καταφύγιο των ασθενών κι αυτό στα μεγάλα αστικά κέντρα.Στην επαρχία φαντάζομαι …..Ή στήριξη των φροντιστων σε μια πολιτεία απούσα είναι μεγάλο θέμα.Πόσες αντοχές και τι ψυχικό σθένος χρειάζεται μόνο ο Θεός το ξέρει….Κάποτε λυγίζουν κι αυτοί πέφτουν ξανά σηκώνονται και συνεχίζουν γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή.Δεν ξέρω τελικά που βρίσκουμε τόση δύναμη που ούτε φανταζομασταν ότι θα μπορούσαμε να έχουμε.Και κάτι σπουδαιότερο ΝΑ βγουν οι ασθενείς από τα σπίτια Το στίγμα είναι χειρότερο κι απ την ίδια την ασθενειαΚΟΛΑΣΗ.Να τους γλιτώσουμε από την απομόνωση.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: