Τηλεψυχιατρική

 

Η Τηλεψυχιατρική αποτελεί κλάδο της Τηλεϊατρικής και αφορά την εφαρμογή της σύγχρονης τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας στη ψυχιατρική, προϋποθέτει δε, την παροχή ψυχιατρικών υπηρεσιών ή/και την ανταλλαγή πληροφοριών εξ αποστάσεως. Παγκοσμίως, η πρώτη τεκμηριωμένη χρήση της τηλεψυχιατρικής εμφανίζεται το 1950 αλλά η ευρεία εξάπλωση της δεν θα γίνει πριν το 1990 όταν θα έχουν ήδη δημιουργηθεί τα πρώτα δίκτυα ψηφιακής τηλεφωνίας. Έκτοτε χρησιμοποιείται σε μια ποικιλία πλαισίων, σε περιπτώσεις όπου η φυσική παρουσία δεν είναι εφικτή και όπου υπάρχουν αυξημένες ανάγκες και περιορισμένοι πόροι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεσματικής εφαρμογής της Τηλεψυχιατρικής ως μέσου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας αποτελούν οι περιπτώσεις απομακρυσμένων περιοχών, οι φυλακές, τα τμήματα επειγόντων σε γενικά νοσοκομεία κ.α.

Κατά τα έτη 2002-2015, έχουν υλοποιηθεί στο σύνολο των Μονάδων, που λειτουργεί η ΚΛΙΜΑΚΑ, 59.250 συνεδρίες μέσω Τηλεψυχιατρικής με 15.368 άτομα.

Το 2002 η ΚΛΙΜΑΚΑ εγκαινίασε ένα δίκτυο Τηλεψυχιατρικής μεταξύ του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης και της Κεντρικής Ψυχιατρικής Υπηρεσίας στην Αθήνα για την αξιολόγηση ασθενών στο πλαίσιο της αποασυλοποίησης. Τον επόμενο χρόνο στο δίκτυο εντάσσονται και 2 ψυχιατρικά νοσοκομεία στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν για τη δημιουργία Διαδικτυακού Κέντρου επιμόρφωσης ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
Παράλληλα, η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων της ΚΛΙΜΑΚΑ χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο και την Τηλεψυχιατρική ως μέσο παροχής υπηρεσιών από το 2002, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους στόχους που θέτει η Κοινοτική Ψυχική Υγεία. Σταδιακά, από το 2003 και μετά η Τηλεψυχιατρική εντάχθηκε και στις μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του φορέα, ενώ το 2010 δημιουργήθηκε το πρότυπο Ιατρείο Τηλεψυχιατρικής εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.

Κατά τα έτη 2002-2015, έχουν υλοποιηθεί στο σύνολο των Μονάδων, που λειτουργεί η ΚΛΙΜΑΚΑ, 59.250 συνεδρίες μέσω Τηλεψυχιατρικής με 15.368 άτομα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω τηλεδιάσκεψης αφορούν ενδεικτικά:
• Εκτίμηση και διάγνωση ασθενών
• Τακτική παρακολούθηση ασθενών
• Συνταγογράφηση φαρμάκων
• Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
• Αγωγή υγείας στην κοινότητα
• Επιστημονικές συσκέψεις και εποπτεία
• Κατάρτιση και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού και άλλων επαγγελματιών υγείας
• Εκδόσεις πιστοποιητικών
• Διοικητικές δραστηριότητες

Αυξάνοντας την πρόσβαση κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας
Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων ιδρύθηκε το 2003 υπό την επιστημονική ευθύνη της ΚΛΙΜΑΚΑ προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες της στο νησιωτικό χώρο των ΝΑ Κυκλάδων και ειδικότερα στα νησιά Νάξος, Ίος, Αμοργός, Σίκινος, Φολέγανδρος, Θήρα, Θηρασιά, Ανάφη, Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλειά και Κουφονήσι. Έδρα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ορίστηκε η Νάξος λόγω της κομβικής θέσης του νησιού που καθιστά πιο εύκολη την μετάβαση στον υπό κάλυψη γεωγραφικό χώρο.
Η συγκεκριμένη περιοχή καταλαμβάνει περίπου το ένα τρίτο του νομού Κυκλάδων και πρόκειται για ένα σύμπλεγμα που καλύπτει συνολικά μια περιοχή 850 τετραγωνικών χιλιομέτρων και αποτελείται από νησιά, πολύ μικρά τα περισσότερα, με περιορισμένες αναπτυξιακές δομές και συχνά προβληματική, μη καθημερινή πρόσβαση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και του ελλιπούς ακτοπλοϊκού δικτύου. O πληθυσμός ανέρχεται στους 44.135 ενώ τους θερινούς μήνες αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο. Η γεωγραφική τους έκταση και διαμόρφωση αλλά και η οικιστική τους διασπορά καθώς και οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη φύση των ψυχικών διαταραχών δυσχεραίνουν την πρόσβαση των κατοίκων των νησιών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και στα μεγαλύτερα από τα νησιά της ακτίνας δράσης, όπως η Νάξος και η Σαντορίνη, υπήρχε παντελής απουσία επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Όσοι κάτοικοι χρειάζονταν ψυχιατρική περίθαλψη έπρεπε να επισκεφθούν το Νοσοκομείο της Σύρου ή κάποια από τις υπηρεσίες της Αθήνας.

Ο ρόλος της Τηλεψυχιατρικής στην πρόληψη των Ακούσιων Νοσηλειών
Τα επείγοντα ψυχιατρικά περιστατικά απαιτούν την άμεση παρέμβαση ψυχιάτρου καθώς και την κινητοποίηση πολλαπλών πόρων της Κοινότητας. Η δυνατότητα παρέμβασης στην κρίση και η τακτική παρακολούθηση, που καθίστανται εφικτές μέσω της Τηλεψυχιατρικής, μπορούν να αποτρέψουν τη νοσηλεία για ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών και να διευκολύνουν την ένταξη στην κοινότητα. Είναι σημαντικό οι αρμοδιότητες των εμπλεκομένων καθώς και οι διαδικασίες αντιμετώπισης του επείγοντος να έχουν καθοριστεί σαφώς και να έχουν λάβει τη μορφή πρωτοκόλλου, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις αυτές όπου η παρέμβαση του ψυχιάτρου γίνεται μέσω τηλεψυχιατρικής.
Όταν ένα επείγον περιστατικό παραπέμπεται στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων από τα Κέντρα Υγείας, την Εισαγγελία, το Αστυνομικό Τμήμα ή τα κατά τόπους Λιμεναρχεία ο ασθενής προσέρχεται προς εξέταση συνοδεία ασθενοφόρου ή περιπολικού.
Όταν η παραπομπή έχει γίνει από Κέντρο Υγείας, ο ασθενής εξετάζεται από δύο απομακρυσμένους ψυχίατρους, παρουσία του επαγγελματία που εδρεύει στο νησί ή/και παρουσία του εφημερεύοντα γιατρού του Κέντρου Υγείας. Ευνόητο είναι ότι όταν η μονάδα ψυχικής υγείας και το σύστημα της τηλεψυχιατρικής βρίσκονται μέσα στο Κέντρο Υγείας η διαδικασία παραπομπής και αντιμετώπισης του επείγοντος είναι πιο άμεση (πχ. Στην Ίο, το γραφείο της μονάδας ψυχικής υγείας βρίσκεται μέσα στο Κέντρο Υγείας κι έτσι το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό έχει 24ωρη άμεση πρόσβαση στο σύστημα της τηλεψυχιατρικής). Όταν ο ασθενής προσέρχεται συνοδεία αστυνομικών, συνιστάται οι τελευταίοι να αποχωρούν από την αίθουσα εξέτασης –εκτός και αν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι- και να εισέρχονται προκειμένου να λάβουν ενημέρωση και κατευθύνσεις από τους εξετάσαντες ψυχιάτρους και τον επαγγελματία που εδρεύει στο νησί. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να συστηθεί η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, η βραχεία νοσηλεία του ασθενούς στο γενικό Νοσοκομείο (όταν πρόκειται για την Νάξο), κατ’ οίκον νοσηλεία, ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αθήνας κ. ο. κ.
Κατά τα έτη 2003-2015 η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΝΑ Κυκλάδων δέχθηκε 249 εντολές από την εισαγγελία προκειμένου να γνωματεύσει αν τα άτομα έχρηζαν ακούσιας νοσηλείας. Σε 139 περιπτώσεις πραγματοποιήθηκε ακούσια εισαγωγή σε ψυχιατρικό νοσοκομείο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η διάγνωση αφορούσε ψυχωτική διαταραχή. Σε 110 περιπτώσεις οι γνωματεύσεις ήταν αρνητικές και οι ασθενείς αντιμετωπίσθηκαν στην κοινότητα.
Η δυνατότητα 24ωρης ψυχιατρικής και ψυχολογικής παρέμβασης στην κρίση με χρήση της Τηλεψυχιατρικής καθώς και η ορθή συνεργασία και δικτύωση όλων των εμπλεκομένων πλευρών (εισαγγελία, αστυνομία, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Γ.Ν., επαγγελματίες ψυχικής υγείας, ασθενείς και υποστηρικτικό πλαίσιο) μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη κατά την εφαρμογή των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής. Καθίσταται δυνατή, αφενός μεν η αποφυγή της διακομιδής στην Αθήνα προκειμένου να λάβουν γνωμάτευση για το σύνολο των περιστατικών και αφετέρου η αποφυγή της ακούσιας νοσηλείας για σημαντικό ποσοστό ασθενών.

Χρήση Τηλεψυχιατρικής στις Φυλακές
Δεδομένων των πολυδιάστατων και αυξημένων αναγκών των κρατουμένων και απουσία επαρκούς δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ κατάρτισε το 2010 μια πρόταση για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε Κατάστημα Κράτησης με χρήση Τηλεψυχιατρικής.
Η μεθοδολογία εφαρμογής και υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος προέβλεπε τα εξής βήματα:
Επιλογή καταστήματος για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος
Η πρώτη εφαρμογή του προγράμματος είναι προτιμότερο να υλοποιηθεί σε ένα σχετικά απομακρυσμένο κατάστημα, γεγονός το οποίο θα εξυπηρετεί ένα διττό στόχο: αφενός σε ένα αποκεντρωμένο κατάστημα κράτησης είναι δυσκολότερη η πρόσβαση επαγγελματιών ψυχικής υγείας και αφετέρου, η απόσταση δεν θα πρέπει να είναι απαγορευτική για τις επισκέψεις που θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν για την εισαγωγή του προγράμματος.
Ενημερωτικές συναντήσεις με τη Διεύθυνση και το Συμβούλιο της Φυλακής
Κατόπιν της επιλογής του καταστήματος, θα χρειαστεί να πραγματοποιηθούν ενημερωτικές συναντήσεις, αρχικά με την Διεύθυνση και εν συνεχεία με το Συμβούλιο της Φυλακής, προκειμένου να παρασχεθεί πλήρης ενημέρωση σχετικά με τον φορέα υλοποίησης, τους στόχους και τα μέσα υλοποίησης του προγράμματος. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, για την επιτυχή εφαρμογή του προγράμματος, να διασφαλιστεί η συνεργασία του προσωπικού της φυλακής. Σε προγραμματισμένη συνάντηση και σε συνεργασία με το Συμβούλιο της φυλακής, ενημερώνεται τμηματικά ολόκληρο το προσωπικό του καταστήματος (κοινωνική υπηρεσία, ψυχολογική υπηρεσία, σωφρονιστικοί υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί των Σ.Δ.Ε.).

Καταγραφή του πληθυσμού και των αναγκών
Η παροχή υπηρεσιών, στην οποία προσβλέπει το εν λόγω σχέδιο, αφορά στην εξατομικευμένη προσέγγιση της κάθε περίπτωσης και στην αντιμετώπιση κοινών αναγκών, τόσο των κρατουμένων όσο και του προσωπικού. Για το λόγο αυτό, προβλέπεται, σε συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία, λεπτομερής καταγραφή του πληθυσμού, με στόχο την εναρμόνιση και το σχεδιασμό εστιασμένων παρεμβάσεων.
Διαμόρφωση χώρου τηλεδιάσκεψης και εγκατάσταση εξοπλισμού
Ο χώρος, στον οποίο θα εγκατασταθεί ο εξοπλισμός, θα πρέπει να είναι προσβάσιμος από όλους, να εξασφαλίζει την αίσθηση της ιδιωτικότητας, ενώ ταυτόχρονα να δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης από εξωτερικό παρατηρητή και να επιτρέπει την διενέργεια ομάδων.

Εκπαίδευση στη χρήση του συστήματος τηλεψυχιατρικής
Προβλέπεται η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων στην χρήση του συστήματος. Οι τελικοί χρήστες της υπηρεσίας πρέπει να γνωρίζουν πώς να ξεκινούν μια τηλεδιάσκεψη εύκολα και γρήγορα. Θα καλυφθούν θέματα όπως:
Πώς προγραμματίζουμε μια τηλεδιάσκεψη
Πώς σιγούν ή ενεργοποιούνται τα μικρόφωνα
Πώς ρυθμίζεται ο ήχος
Πώς ρυθμίζεται η θέση της κάμερας
Πώς αποσυνδέονται οι κλήσεις
Πώς και από πού ζητά και δέχεται βοήθεια ο χρήστης των υπηρεσιών
Παροχή ψυχιατρικών και ψυχολογικών υπηρεσιών
Η τακτική ατομική ψυχιατρική παρακολούθηση των κρατουμένων θα πραγματοποιείται κατόπιν προκαθορισμένων ραντεβού, παρουσία ψυχολόγου του καταστήματος (αν αυτό είναι επιθυμητό) και η ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενη φαρμακευτική αγωγή θα χορηγείται από το αρμόδιο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Παρομοίως, το προσωπικό του καταστήματος, εφόσον διαμένει σε απομακρυσμένη περιοχή όπου δεν υπάρχει ψυχιατρική και ψυχολογική κάλυψη, θα μπορεί να λαμβάνει ατομική ψυχιατρική και ψυχολογική φροντίδα κατόπιν ραντεβού. Σε περίπτωση επείγοντος, καθώς και σε περίπτωση διεγερτικού κρατούμενου θα εξασφαλίζεται η παρουσία φυλακτικού προσωπικού. Αναλυτικότερα, οι υπηρεσίες αφορούν:
•Screening κατά την είσοδο στη φυλακή
•Ψυχιατρική παρακολούθηση, θεραπεία και συνταγογράφηση φαρμακευτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της κράτησης
•Ατομική ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της κράτησης και πριν την αποφυλάκιση
• Ψυχολογική υποστήριξη και ομάδες κρατουμένων
•Παρέμβαση σε περίπτωση επειγόντων (π.χ. απόπειρα αυτοκτονίας)
•Δυνατότητα επισκεπτηρίων μέσω τηλε-επισκέψεων
•Συνεργασία με την κοινωνική υπηρεσία του καταστήματος για έναρξη των διαδικασιών επανένταξης πριν την αποφυλάκιση
•Συνέχεια στην ψυχιατρική παρακολούθηση και στην ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση αποφυλακισμένων με επαφές πρόσωπο με πρόσωπο στην υπηρεσία μας
Τον Δεκέμβριο του 2010 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΚΛΙΜΑΚΑ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εφαρμογή του προγράμματος, όπως περιγράφηκε παραπάνω. Της υπογραφής του Μνημονίου ακολούθησε μία περίοδος 4 μηνών, κατά την οποία διαμορφώθηκε ο χώρος στον οποίο θα λειτουργούσε το ιατρείο, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού του καταστήματος σχετικά με το φορέα υλοποίησης, τη χρήση της τηλεψυχιατρικής, τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούσε η νεοσύστατη υπηρεσία, καθώς και με τη διευθέτηση πρακτικών θεμάτων λειτουργίας του Ιατρείου Τηλεψυχιατρικής.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, ότι η προετοιμασία και η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος διευκολύνθηκε από μία σειρά παραγόντων:
• Η ΚΛΙΜΑΚΑ διέθετε μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω τηλεψυχιατρικής.
• Ο φορέας είχε συνεργαστεί και στο παρελθόν, σε άτυπο επίπεδο, με το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας που λειτουργεί εντός του Καταστήματος Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών.
Από την έναρξη της λειτουργίας του το ιατρείο Τηλεψυχιατρικής στο Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών έχει δεχθεί 2228 επισκέψεις από 816 κρατούμενες.
• Το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό επιχειρούσε ένα γενικότερο «άνοιγμα» της φυλακής σε φορείς και είχε αναγνωρίσει την αναγκαιότητα για συστηματική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
• Το «Πιλοτικό Πρόγραμμα Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας με χρήση Τηλεψυχιατρικής», που καταρτίστηκε από το φορέα και κατατέθηκε στην Διεύθυνση του Καταστήματος και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ήταν αρκετά εμπεριστατωμένο και λεπτομερές, δίνοντας έτσι μια ξεκάθαρη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί.
• Κατά την εν λόγω περίοδο υπήρξε και πολιτική βούληση από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την παροχή υπηρεσιών στις φυλακές από ΝΠΙΔ και πανεπιστημιακές κλινικές.

Εμπόδια στην ανάπτυξη και λειτουργία προγραμμάτων Τηλεψυχιατρικής:
Παρά την πολύχρονη παρουσία της Τηλεψυχιατρικής ως μέσου παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας και παρά την ερευνητική τεκμηρίωση της αξιοπιστίας των διαγνώσεων και της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων, η Τηλεψυχιατρική σε εθνικό επίπεδο δεν έχει αναπτυχθεί όσο θα περίμενε κανείς.
Αντιθέτως, εξοπλισμοί Τηλεϊατρικής, πολλές φορές αδικαιολογήτως υψηλού κόστους, αχρηστεύονται αποθηκευμένοι σε χώρους νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, όχι μόνο με σημαντικό οικονομικό κόστος για το σύστημα υγείας, αλλά, κυρίως, κοινωνικό κόστος. Γνωρίζουμε, από την καθημερινή, σε 24ωρη βάση, χρήση και αξιοποίηση των συστημάτων Τηλεψυχιατρικής του φορέα, εδώ και 14 χρόνια, ότι με ιδιαιτέρως χαμηλό κόστος (ενδεικτικά ένα δυαδικό Σύστημα Τηλεψυχιατρικής κοστίζει περίπου 3000 ευρώ) καθίσταται δυνατή η επαρκής και πλήρης κάλυψη αναγκών ψυχικής υγείας πληθυσμών που στερούνται των απαραίτητων υπηρεσιών ή έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές.
Δεδομένης της συνοπτικά εδώ αναφερόμενης 14ετούς εμπειρίας του φορέα στο πεδίο της Τηλεψυχιατρικής, προβληματίζει το γεγονός του χαρακτηρισμού της χρήσης σχετικών συστημάτων ως «καινοτομία» και “νεωτερικότητα”. Η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της Τηλεψυχιατρικής είναι σαφές ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει καταλυτικά στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πληθυσμού στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.
Η προμήθεια δαπανηρών συστημάτων Τηλεϊατρικής και η μετέπειτα αχρήστευσή τους, ο παραπλανητικός χαρακτηρισμός τους ως “καινοτόμων” και «νέων» για την εξυπηρέτηση οικονομικών σκοπιμοτήτων, όπως έχει γίνει στο παρελθόν, αποτελούν, ενδεικτικά, αυτές τις προβληματικές εκφάνσεις ενός συστήματος υπηρεσιών υγείας, περιλαμβανόμενων των επαγγελματιών, το οποίο όχι μόνο αντιστέκεται στην υιοθέτηση των απαραίτητων εκείνων μεθόδων για την κάλυψη του πληθυσμού αλλά συντηρεί τις παθογένειές του.

Το Δίκτυο Τηλεψυχιατρικής της ΚΛΙΜΑΚΑ σήμερα
Κεντρική Ψυχιατρική & Ψυχολογική Υπηρεσία
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θηβών
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων – Μονάδα Νάξου
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων – Μονάδα Θήρας
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων – Μονάδα Αμοργού
Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Νοτιοανατολικών Κυκλάδων – Παράρτημα Ίου
Οικοτροφείο Οινηίδα Μενίδι
Οικοτροφείο Κυβέλη Α. Λιόσια
Οικοτροφείο Νεφέλη Κέρκυρα

Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία – Κλάδος Τηλεψυχιατρικής
Η σύσταση του Επιστημονικού Κλάδου της Τηλεψυχιατρικής στην Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία έγινε από το επιστημονικό προσωπικό του φορέα. Πρόεδρος είναι ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της ΚΛΙΜΑΚΑ, Κυριάκος Κατσαδώρος, ενώ Γραμματείς οι: Ιωάννης Χατζιδάκης, Επιστημονικά Υπεύθυνος της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ν.Α. Κυκλάδων, και Ιωάννης Αποστολόπουλος. Ο Κλάδος Τηλεψυχιατρικής της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας, από συστάσεώς του και έκτοτε, διευρύνει συνεχώς τόσο το ερευνητικό έργο στον άξονα της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας μέσω τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής (με επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνεργασίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό), όσο και αυτό καθ’ αυτό το έργο της Τηλεψυχιατρικής. Στο έργο του Κλάδου εντάσσεται και η Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία – 1018, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Κέντρου Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, δεδομένου ότι η παροχή υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιών συνιστά βασικό άξονα του χαρακτήρα του κλάδου.

Advertisements
Αρέσει σε %d bloggers: